survey

لطفا با شرکت در نظرسنجی ما را در بهبود عملکرد تیم آموزشی یاری فرمائید.


فرم نظرسنجی شرکت کنندگان در دوره آموزشی مبانی و آشنایی با اصول HACCP

تاریخ برگزاری دوره: پنج شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

مدرس: آقای دکتر فلاح

سرممیز رسمی معاونت غذا و دارو و عضو کمیته تدوین استاندارد ملی ۲۲۰۰۰

    الف : ارزیابی محتوایي دوره

    آموزش قرار دادن گواهینامه در LinkedIn

    اینجا کلیک کنید

    لطفا در شبکه اجتماعی کاریابی لینکدین ما را حمایت نمایید:

    https://www.linkedin.com/company/kavoshgaran-radnam