نمایش یک نتیجه

دوره آموزشی شناخت چای و ارزیابی حسی آن

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
امروزه مصرف چای، یکی از اجزای جدایی ناپذیر زندگی عادی مردم در ایران است. اما سابقه مصرف چای در ایران، کمتر از
250,000 تومان