سازمان غذا و دارو

رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد

samandehi

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

enamad page

سازمان غذا و دارو

مجوز

پروانه تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال ( نشر دیجیتال )

ISO9001:2015

سیستم مدیریت کیفیت

موسسه آموزشی کاوشگران

ISO10015

سیستم مدیریت کیفیت در امور آموزش

موسسه آموزشی کاوشگران

ISO10002

سیستم مدیریت کیفیت در رسیدگی به شکایات مشتریان

موسسه آموزشی کاوشگران

ISO10004

سیستم مدیریت کیفیت در سنجش رضایت مشتریان

موسسه آموزشی کاوشگران
321 درس کامل شده
200 پرونده کامل شده
1350 دانشجو
28 مدرس دوره