سازمان غذا و دارو

مجوز

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

enamad page

رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد

samandehi-page-gold

ISO9001:2015

سیستم مدیریت کیفیت

موسسه آموزشی کاوشگران

ISO10015

سیستم مدیریت کیفیت در امور آموزش

موسسه آموزشی کاوشگران

ISO10002

سیستم مدیریت کیفیت در رسیدگی به شکایات مشتریان

موسسه آموزشی کاوشگران

ISO10004

سیستم مدیریت کیفیت در سنجش رضایت مشتریان

موسسه آموزشی کاوشگران
321 درس کامل شده
200 پرونده کامل شده
1350 دانشجو
28 مدرس دوره